СУ "Хан Исперих"
Средно училище в град Нови пазар

За нас

СУ "Хан Исперих" разполага с внушителна сграда, слънчеви и просторни класни стаи и специализирани кабинети по информатика, биология, физика, химия, 1 спортен салон и площадка, медицински и логопедичен кабинет.

През годините на своето развитие училището отстоява и утвърждава своя статут, параметри и изяви. Високите критерии задължават педагозите да бъдат аристократи на духа със самочувствие и желание за реализация.

От учителя тук се изисква много - да води и озарява с дръзновението си младите поколения, да дава знания и непрекъснато да обогатява своите, да достига до големи професионални и личностни висоти.

Училището ни е с доказани възможности и перспективи. То е генератор на нови идеи, актуални експерименти, среда за изява на учители и ученици.