СУ "Хан Исперих"
Средно училище в град Нови пазар

Проекти и наицонални програми

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"