СУ "Хан Исперих"
Средно училище в град Нови пазар

Мисия и визия

СУ "Хан Исперих" се присъединява към кампанията "На училище без тежест" - инициатива на сдружението "Настоящи и бъдещи майки”. Кампанията цели превенция на заболяванията на опорно-двигателния апарат чрез по-висока информираност на родители и ученици относно правилния подбор на ученическата раница, нейната тежест и начин на носене.

За учениците от 1 до 7 клас е осигурена целодневна организация на учебния ден, има гардеробче за всяко дете от 1 до 4 клас и електронни учебници.