СУ "Хан Исперих"
Средно училище в град Нови пазар

Мисия на училището

Кои сме?

Нашето училище изгражда личности от учениците от първи до дванадесети клас - знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и европейски манталитет, способни да живеят пълноценно в България, Обединена Европа и света!

Ние предоставяме качествено обучение, възпитание, развитие и успешно завършване на клас, етап основно и средно образование за всички ученици.

ащото учениците са нашата грижа, отговорност, самочувствие и гордост!

Ние, учители, ученици и родители, превърнахме училището в територия за изява на всеки индивидуален талант. Училището е нашата Вселена!

Визия на нашето училище Към какво се стремим?

Ние се променяме, за да се развиваме и да успеем.

Ние сме отворени за партньорство с общността, родителите, институциите.

Ние работим в екип, уважаваме всички, които имат продуктивни идеи, инициативи, иновации и работят за успеха и имиджа на училището.

Ние искаме да бъдем сред най-добрите, защото вярваме, можем и заслужаваме!

Училището днес

Днес СОУ "Хан Исперих" разполага с внушителна сграда, слънчеви и просторни класни стаи и специализирани кабинети по информатика, биология, физика, химия, 1 спортен салон и площадка, медицински и логопедичен кабинет.

През годините на своето развитие училището отстоява и утвърждава своя статут, параметри и изяви. Високите критерии задължават педагозите да бъдат аристократи на духа със самочувствие и желание за реализация. От учителя тук се изисква много - да води и озарява с дръзновението си младите поколения, да дава знания и непрекъснато да обогатява своите, да достига до големи професионални и личностни висоти.

Училището ни е с доказани възможности и перспективи. То е генератор на нови идеи, актуални експерименти, среда за изява на учители и ученици.