СУ "Хан Исперих"
Средно училище в град Нови пазар

9 май - Ден на ученическото самоуправление в СУ "Хан Исперих"

 Денят на Европа се празнува по света с различни инициативи, една от които е ученическото самоуправление, което е въведено официално в българското училище през май 2006 г. 
 
На 9.05. 2024г. в СУ "Хан Исперих " по случай Деня на Европа се проведе "Ден на ученическото самоуправление". Учениците се справиха отлично с организацията, реда и учебния процес. Подпомогнати от своите учители този празник се превърна в традиция, която всички очакват с нетърпение. 
Когато си "в обувките на другия", премина под надслов "Усмихни се!".
"Време има за всичко. И за обичане. Всъщност, най-вече за него..."
 
 
       Организацията бе осъществена от Ученическия съвет, под ръководството на Валя Иванова. Участваха:

1.АДЕЛИНА ДИМИТРОВА /10 клас/- ДИРЕКТОР
2.РУМЯНА ДИМИТРОВА/10 клас/- ЗАМ.ДИРЕКТОР
3.БОЖИДАРА КОЛЕВА /11 клас/– С. ВЪРБЕВА -  БЕЛ
4.ИЛКАЙ ИРФАН /9 клас/– А. ИВАНОВА -  БЕЛ
5.ЯНИЦА ТОДОРОВА/8 клас/ - Д.ГЕОРГИЕВА -БЕЛ
6. БЕЛИЦА ПЕТРОВА /11 клас/ - Р.ПЕТРОВА - английски език
7.БОРИЛ-РАСАТЕ МАРТИНЬОН /10 клас/– Г.ТОДОРОВА – английски език
8.НАТАЛИЯ БРОШКОВА /11 клас/ - Н.БОРИСОВ - английски език
9.ИВАН МИНЧЕВ/10 клас/ – Е.ХРИСТОЗОВА-ДЕНЕВА - математика
10.ИЗЕЛ МЕХМЕД /9 клас/ – Д.КОЛЕВА - информационни технологии
11.ВАЛЕРИЯ ЕНЧЕВА /9 клас/ – А.ЙОЛОВА - информационни технологии
12. ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ /10 клас/– В.ИВАНОВА – история и цивилизации
13.АНЕЛИЯ БРОШКОВА /9 клас/- П.КАШМЕРОВА - история и цивилизации
14.ГЕОРГИ ИВАНОВ /9 клас/– М.ТОДОРОВА – биология и ЗО
15.ЕЛЯ ХАМДИ /10 клас/– М.ВЪРБЕВА – химия и ООС
16.МАРТИНА ПЕТКОВА /8 клас/– С.РЕДЖЕБ – физика и астрономия и изобразително изкуство
17.КРИСТИЯН ОГНЯНОВ /8 клас/– Ж.ЖЕЛЯЗКОВ – география и икономика
18. АЛЕКС АСЕНОВ / 9 клас/ -Р.ИВАНОВА -технологии и предприемачество
19. ТУНАЙ ОСМАН / 10 клас/ – П.ИВАНОВА - музика
20.ЛАЗАРИНА ХРИСТОВА /9 клас/ - Ж. КИРИЛОВА- физическо възпитание
21.ЦВЕТОМИР ИВАНОВ /10 клас/ – Б.БЯНКОВ – физ.възпитание
22.ЗАВЕН КЪРБАШЯН /9 клас/– мед.сестра
23.ВИКТОР РУСЕВ /12 клас/ - охрана
 
АЙЧА СЕИДОВА в ролята на родител - решаване на казус от директорите